Keşif ve ticaret için yapılan seyahatlerden bahsettik. Bunların dışında artık festivaller ve spor oyunları için de seyahatler yapılmaya başlanmıştı. Buna turizmin başlangıcı denilebilir. 

Bu seyahatlerin en önemlilerinden bir tanesi koşu yarışlarıydı. Stadyumların çevresinde bir turluk yarışlara stadyum, iki tur atılanlara çift stadyum denirdi. 24 stadyum ise uzun koşu diye adlandırılıyordu. Stadyumun çevresi 210 yarda, yani yaklaşık 192 metreydi. Buna göre uzun koşunun mesafesi 4,6 km idi.

Bunun dışında bu festivallerde pentatlon, boks, pancratium, bugünkü pankreas güreşleri, savaş arabası ve at yarışları yapılırdı.

Aynı zamanda kültürel faaliyetlerde olurdu bu festivallerde. Yeni eserlerini okuyan yazarlar, enteresan konuşmalar yapan ünlü konuşmacılar, heykeltıraş ve ressamların eserleri…

Bahsettiğimiz tüm bu faaliyetler M.S. ikinci yüzyılda gerçekleşiyordu. Dile kolay tamı tamına 1800 sene önce.

Bilinen dört büyük festival vardı. Bunların en kapsamlısı Olympia'da yapılan Olimpik oyunlardı. Zeus onuruna o zamanda her dört yılda bir yapılırdı. Olympia ulaşımı öyle kolay bir yer değildi. Buna rağmen oldukça çok miktarda izleyici toplardı bu oyunlar. Hatta öyle ki bu oyunlar sırasında ateşkes ilan edilir, savaşan kent devletleri savaşı bırakırlardı. Bırakmamanın cezası dahi vardı.

Apollo’ya adanmış olan Delphoi’de gerçekleşen Pythian oyunlarında ise daha farklı etkinlikler gerçekleştiriliyordu. Özellikle şarkı ve dans yarışmaları ön plandaydı. Pythian oyunları öyle bir noktaya gelmişti ki, o günkü dünyanın en ünlü şarkıcı ve müzisyenlerini görmek ve dinlemek mümkündü. 

Bundan başka bir de her iki sene de bir gerçekleştirilen Poseidon’a adanmış Isthmian Oyunları yapılıyordu. Isthmian oyunlarında da en önemli yarışlar atletler arasında olanlardı.

Yine Zeus onuruna yapılan Nemean Oyunları da bir başka  etkinlikti. 

Tiyatro sanatının doğduğu kabul edilen Dionysos Festivali ise Atina’da yapılırdı. Tiyatronun resmi olarak ilk kez sahneye konduğu yer de burasıdır işte. Büyük Dionysia’da Thespis adında bir aktör kendi yazdığı ilkel bir oyunu sahneye koyar. Tarih M.Ö. 534’tür. Tiyartro sanatı böyle başlar işte.

Doğal olarak tüm bu seyahatlerin gerçekleştirilmesini sağlayan yollar vardı. Bu yollar üzerinde hanlar, konaklama yerleri, eğlence mekanları vardı. Bizim asıl konumuz işte bu yollar.

Sonraki yazılarımızda ise genel olarak bu yol ağına bir göz gezdireceğiz ve bunlardan bir tanesinde bizzat yol alacağız. .. 

 

 

© 2017-2022 To The Top All rights reserved.
Developed by web-studio NaturalArt